Kan ik hier een woning, kamer, appartement huren of verhuren?

Share it with your friends Like

Thanks! Share it with your friends!

Close

Kan ik hier een woning, kamer, appartement huren of verhuren?

IK BEN OP ZOEK NAAR EEN KAMER WONING APPARTEMENT! KLik hier!

IK VERHUUR EEN KAMER,WONING OF APPARTEMENT! KLik hier!

Wilt u hulp bij het verhuren van uw woning? Hier vind je eenvoudig een nieuwe huurder. Zet gratis je advertentie online.

Zorgeloos en snel uw appartement hier verhuren via www.vragen-en-antwoorden.nl

Tijdelijke verhuur kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo kan iemand bijvoorbeeld drie maanden op reis gaan en daardoor zijn of haar appartement tijdelijk verhuren. Of een student gaat een halfjaar op exchange naar het buitenland waardoor zijn kamer wordt onderverhuurt. Deze tijdelijke verhuur kan soms lastig en ingewikkeld zijn. Wat zijn precies de regels bij het tijdelijk verhuren? Bestaat er bijvoorbeeld een maximale duur bij de tijdelijke verhuur? En mag je het huurcontract tussentijds opzeggen?

Maximale duur van de huurovereenkomst

Vanaf 1 juli 2016 zijn de mogelijkheden om tijdelijk een woning te verhuren uitgebreid. Het belangrijkste onderdeel van de nieuwe Wet doorstroming huurmarkt is de introductie van de huurovereenkomst voor korte tijd. Op grond van de huidige wetgeving kan de verhuurder van een zelfstandige woonruimte (dat is een gehele woning) een huurovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen. De maximale duur van deze overeenkomst is twee jaar. Uiteraard kan de verhuurder voor een kortere termijn kiezen.

Wat moet er in het tijdelijk huurcontract staan?

In het huurcontract moet de periode van verhuur en de einddatum van het contract opgenomen worden. Belangrijk is ook om op te nemen dat de huurovereenkomst na het verstrijken van de bepaalde tijd van rechtswege (dat is: vanzelf) eindigt. Hier vind je een goed voorbeeld van een huurovereenkomst voor tijdelijke verhuur van een woning.

Wanneer eindigt het tijdelijke huurcontract?

Na afloop van de huurperiode eindigt de huurovereenkomst. Hiervoor is wel vereist dat de verhuurder niet eerder dan drie maanden maar uiterlijk één maand voordat de bepaalde tijd is verstreken, de huurder schriftelijk informeert over de dag waarop de huurperiode is verstreken. Voldoet de verhuurder niet aan deze meldingsplicht, dan wordt de huurovereenkomst na het verstrijken van de periode voor onbepaalde tijd verlengd en gaat de huurder volledige huurbescherming genieten. Het is dus van groot belang dat de verhuurder de huurder duidelijk, helder en vooral tijdig laat weten dat de huurovereenkomst niet wordt verlengd. Anders wordt de huurovereenkomst omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Opzeggen van de huurovereenkomst

Kan de verhuurder tussentijds de huurovereenkomst opzeggen? Nee, dat kan niet. De verhuurder kan alleen de huur beëindigen op grond van het verlopen van de overeengekomen huurperiode. Dat gebeurt van rechtswege, dus zonder een voorafgaande handeling. Hetzelfde geldt echter niet voor de huurder. De huurder kan de huurovereenkomst tussentijds opzeggen met één maand opzegtermijn. Het opzeggen door de huurder kan al in de eerste of tweede maand, er is geen minimum aantal maanden.

Hoe zit het met de huurbescherming?

Bij het sluiten van een tijdelijke huurovereenkomst is er geen sprake van huurbescherming voor huurders. Sluit je dus een huurovereenkomst voor een bepaalde tijd, dan eindigt de huur na deze termijn. De huur hoeft dus niet opgezegd te worden met een wettelijk geldende opzegregel.

Geldt er huurprijsbescherming bij tijdelijke verhuur?

Bij het tijdelijk huren van een woning geldt de reguliere huurprijsbescherming. Het puntenstelsel bepaalt de maximale hoogte van de huurprijs. Als huurder is het mogelijk om de huurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie. Dat blijkt in de praktijk soms lastig te werken. Klagen over de huurprijs verkleint de kans op een aansluitend huurcontract voor onbepaalde tijd. Het is daarom ook mogelijk uiterlijk zes maanden na afloop van het tijdelijk contract de huurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie.

Belangrijk bij de tijdelijke verhuur van een woning

  1. Let goed op de termijnen. De tijdelijke huurovereenkomst van de woning mag niet langer duren dan twee jaar.
  2. Let ook goed op de termijn van de meldingsplicht. Niet eerder dan drie maanden maar uiterlijk één maand voor het verstrijken van de tijdelijke huurovereenkomst dient de huurder schriftelijk geïnformeerd te worden over de beëindiging van de tijdelijke huurovereenkomst.
  3. Denk goed na over de lange termijn. Indien je na maximaal twee jaar soepel en eenvoudig afscheid wilt nemen van een huurder is de tijdelijke huurovereenkomst meer geschikt. Is het juist de bedoeling om een huurder voor lange termijn te binden? Dan is juist meer de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geschikt.

Comments

Comments are disabled for this post.